Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

 Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji z dnia 23.06.2014 r.
2. Zaopiniowanie procedury oceny pracy dziekanatu/sekretariatu jednostki dydaktycznej przez studentów
3. Zaopiniowanie Zarządzenia nr 40 Rektora PK w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
4. Sprawy wniesione.


data publikacji: 07.10.2014 r. przez: Radosław Tomasik, 568 odsłon