Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

 Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK odbędzie się w dniu 12 maja 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w Sali Senackiej PK.

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji z dnia 14.04.2014 r.
2. Zaopiniowanie propozycji, przedstawionych przez członków Senatu PK,  zmian
    w procedurze oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów
     w zakresie dydaktyki.
3. Zaopiniowanie procedury oceny nauczycieli akademickich na podstawie hospitacji.
4. Sprawy wniesione.


data publikacji: 09.05.2014 r. przez: Radosław Tomasik, 398 odsłon