Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

 Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK odbędzie się w poniedziałek, 14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w Sali Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 17.03.2014 r.
2. Zaopiniowanie projektów procedur:
a. Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów
     w zakresie dydaktyki.
b. Procedura oceny nauczycieli akademickich na podstawie hospitacji.
c. Procedura oceny pracy dziekanatu/ sekretariatu jednostki dydaktycznej przez studentów.
c. Procedura nadzoru nad jakością prac i egzaminów dyplomowych.
d. Procedura kontroli organizacji i przebiegu studenckich praktyk zawodowych.
3. Sprawy wniesione.


data publikacji: 10.04.2014 r. przez: Radosław Tomasik, 355 odsłon