Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

 Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK odbędzie się w poniedziałek, 17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w Sali Senackiej.
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołów posiedzenia Komisji w dniach 13.01.2014 r.
2. Kontynuacja dyskusji nad „Zasadami oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów w zakresie dydaktyki” oraz wzorem formularza dotyczącego z ankiety.
3. Sprawy wniesione.


data publikacji: 04.03.2014 r. przez: Radosław Tomasik, 353 odsłon