Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

 Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK

Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK odbędzie się w dniu 17.06.2013 r. ( poniedziałek)
o godz. 11.30, w sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie poprawionego tekstu zasad i procedury oceny założonych efektów kształcenia
2. Korekta do zasad i procedury związanych z ustalaniem punktów ECTS
3. Dyskusja nad zasadami i procedurą dotyczącymi archiwizacji dokumentacji osiągnięcia stopnia założonych efektów kształcenia
4. Wolne wnioski.


data publikacji: 25.06.2013 r. przez: Radosław Tomasik, 455 odsłon