Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Szkolenie (II cykl) dla pracowników naukowo-dydaktycznych

 Szkolenie (II cykl) dla pracowników naukowo-dydaktycznych

W dniach od 18.03.2013 do 22.03.2013 odbędzie się drugie szkolenie w ramach projektu „Zarządzanie (z) Przyszłością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tematyka szkolenia:
Wymogi legislacyjne dotyczące zapewnienia jakości (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, rozporządzenia MNiSW, dokumenty PKA)
Efekty kształcenia dla programów studiów, ich zgodność z obszarowymi efektami kształcenia, uwzględnianie wzorców i standardów międzynarodowych. Powiązanie efektów kształcenia z metodami dydaktycznymi. Rola kompetencji społecznych – określanie kompetencji społecznych dla programów studiów i modułów kształcenia.
Weryfikacja efektów kształcenia; metody oceniania postępów studentów.
 Szczegółowy harmonogram w załączeniu.

Materiały z tego szkolenia są zamieszczone na stronie internetowej zadania 3 Projektu http://www.jakosc.pk.edu.pl,  w zakładce „Materiały szkoleniowe i informacyjne”, dostępnej po zalogowaniu się za pomocą danych, jak do serwisu sip.pk.edu.pl


data publikacji: 20.03.2013 r. przez: Radosław Tomasik, 612 odsłon