Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Szkolenie (I cykl) dla pracowników naukowo-dydaktycznych

 Szkolenie (I cykl) dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Szkolenie (I cykl) dla pracowników naukowo-dydaktycznych

W okresie  od 10.12.2012 do 21.12.2012  na wszystkich wydziałach Politechniki Krakowskiej odbyły się pierwsze szkolenia dla pracowników naukowo – dydaktycznych w ramach projektu „Zarządzanie (z) przyszłością”, finansowanego ze środków UE,  o tematyce:
Europejskie i polskie akty prawne związane z jakością kształcenia.  Akredytacja krajowa i międzynarodowe. Systemy zapewnienia jakości.
Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Efekty kształcenia. Kształcenie ukierunkowane na studenta. 
Uczenie się przez całe życie. Mobilność. Uznawalność.   

 Materiały z tego szkolenia są zamieszczone na stronie internetowej zadania 3 Projektu http://www.jakosc.pk.edu.pl,  w zakładce „Materiały szkoleniowe i informacyjne”, dostępnej po zalogowaniu się za pomocą danych, jak do serwisu sip.pk.edu.pl


data publikacji: 20.03.2013 r. przez: Radosław Tomasik, 423 odsłon