Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

 Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

 Podstawowe zmiany / charakter

Opis poziomów studiów – generyczny
Opis programów (curriculum i sylabus) w terminach efektów kształcenia
Nakierowanie na potrzeby studenta i społeczne
Sposób nabycia efektów a:
  • Kumulacja i przenoszenie efektów - perspektywa LLL
  • Uznawanie kształcenia poza-formalnego
Porównywalność: hasło „mutual trust”
  • ale od kontrolą procedur referencji.     
ostatnia modyfikacja: 31.08.2011 r. 4378 odsłon