Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Harmonogram prac

 Harmonogram prac związanych z KRK na PK:

 
31.10.2011 Karty dydaktyczne przedmiotów z  wyszczególnionymi efektami kształcenia,
 
15.11.2011 Matryce efektów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów,
 
30.11.2011 Opis systemu zapewniania jakości kształcenia,
 
15.12.2011 Zestawienie efektów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów.
      
ostatnia modyfikacja: 21.09.2011 r. 5084 odsłon