Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Krajowe Ramy Kwalifikacji PK

 Aktualności

Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK odbędzie się w dniu 8.05.2015 r. (piątek)
o godz. 11.30, w Sali Rady Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji z dnia 20.04.2015 r.
2. Dyskusja na temat dokumentów związanych z korzystaniem z system antyplagiatowego.
3. Sprawy wniesione.
data publikacji: 06.05.2015 r. przez: Radosław Tomasik


Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK odbędzie się w dniu 13 grudnia 2014 r. (piątek)
o godz. 11.00, w sali Senackiej PK.
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji z dnia 17.11.2014 r.
2. Zaopiniowanie Zarządzenia nr 40 Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
3. Sprawy wniesione.
 
data publikacji: 09.12.2014 r. przez: Radosław Tomasik


Zebranie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia PK odbędzie się w dniu 13 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w sali senackiej PK.
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji z dnia 23.06.2014 r.
2. Zaopiniowanie procedury oceny pracy dziekanatu/sekretariatu jednostki dydaktycznej przez studentów
3. Zaopiniowanie Zarządzenia nr 40 Rektora PK w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
4. Sprawy wniesione.
data publikacji: 07.10.2014 r. przez: Radosław Tomasik Proces Boloński

Proces ten rozpoczął się dnia 19 czerwca 1999r. gdy to ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Jest to dokument zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Głównym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Jego realizacja to:
  • wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych  stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
  • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
  • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
  • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
  • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
  • promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.
Polska włączyła się w proces wdrażania Deklaracji Bolońskiej m.in. podejmując działania zmierzające do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając dwustopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną, promując mobilność np. w ramach programu LLP/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych itp.
Organizowano także konferencje międzynarodowe dot. jakości kształcenia w roku 2005; nt. studiów doktoranckich w roku 2010. Polska włączyła się także jako kraj członkowski do Stowarzyszenia Europejski Rejestr Komisji Akredytacyjnych.