Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Europejskie Ramy Kwalifikacji

 Europejskie Ramy Kwalifikacji

Europejskie ramy kwalifikacji są wspólnymi europejskimi  ramami odniesienia, wiążącymi  systemy kwalifikacji  poszczególnych krajów. Ramy funkcjonują jako instrument  przełożenia, dzięki któremu kwalifikacje stają się bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych państwach i systemach w Europie. Ich dwa główne cele to: promocja mobilności obywateli pomiędzy krajami oraz ułatwianie im uczenia się przez całe życie.
Niniejsze zalecenie formalnie weszło w życie w kwietniu 2008. Zalecaną datę docelową, przed upływem której państwa powinny odnieść swoje krajowe systemy kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji, ustalono na rok 2010, natomiast przed upływem 2012 r. państwa powinny dopilnować, aby wystawiane przez nie indywidualne
zaświadczenia o kwalifikacjach zawierały odniesienie do odpowiedniego poziomu europejskich ram kwalifikacji.     
ostatnia modyfikacja: 31.08.2011 r. 4961 odsłon