Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Co warto wiedzieć o Krajowych Ramach Kwalifikacji

 Co warto wiedzieć o Krajowych Ramach Kwalifikacji

Jednym z głównych postanowień nowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, którą Sejm RP przyjął 4 lutego, jest wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Dzięki nim możliwa stanie się porównywalność dyplomów na europejskim rynku pracy. Uczelnie zyskają swobodę w tworzeniu nowych, autorskich kierunków studiów. Zwiększy się też autonomia programowa szkół wyższych. Krajowe Ramy Kwalifikacji służyć będą dostosowaniu systemu kształcenia do idei uczenia się przez całe życie.
 


data publikacji: 02.09.2011 r. przez: Radosław Tomasik, 652 odsłon