Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Cele Procesu Bolońskiego

 Cele Procesu Bolońskiego

Cele strategiczne:
  • stworzenie EOSW
  • podniesienie międzynarodowej konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego
Cele dydaktyczne:
  • przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy,
  • przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, także europejskim,
  • rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy)
  • rozwój osobowy kształconych
          
ostatnia modyfikacja: 31.08.2011 r. 4777 odsłon