Krajowe Ramy Kwalifikacji

Politechnika Krakowska

logo PK
Główna / Akty prawne

 Akty prawne

Prawo uczelniane:

Procedury systemu zapewnienia jakości kształcenia

Znak Procedury

Procedura

Wprowadzona zarządzeniem:

Formularze

WSZJK/1/2013

 Procedura organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi

 Zarządzenie nr 53 z 1 października 2013 r. 

Raport pokontrolny

WSZJK/2/2013

Procedura kontroli i modyfikacji liczby punktów ECTS

 Zarządzenie nr 53 z 1 października 2013 r. 

Raport pokontrolny

WSZJK/3/2013

 Procedura kontroli weryfikacji stopni osiągnięcia założonych efektów kształcenia 

 Zarządzenie nr 53 z 1 października 2013 r. 

Raport pokontrolny

WSZJK/4/2013

 Procedura kontroli archiwizacji dokumentacji stopnia osiągnięcia efektów kształcenia 

 Zarządzenie nr 53 z 1 października 2013 r.

Raport pokontrolny

WSZJK/5/2014

Procedura kontroli organizacji i przebiegu studenckich praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 12 z 26 lutego 2015 r. 

Raport pokontrolny

WSZJK/6/2014

Procedura nadzoru nad jakością prac i egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 12 z 26 lutego 2015 r. 

Raport pokontrolny

WSZJK/7/2014

Procedurę uruchomienia nowego kierunku studiów

Zarządzenie nr 12 z 26 lutego 2015 r. 

 

WSZJK/8/2014

Procedurę kontroli infrastruktury dydaktycznej i badawczej

Zarządzenie nr 12 z 26 lutego 2015 r. 

 

WSZJK/9/2014

Procedura kontroli programów kształcenia

Zarządzenie nr 12 z 26 lutego 2015 r. 

 

WSZJK/10/2016

Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów w zakresie dydaktyki

 Zarządzenie nr 27 z 28 czerwca 2014 r. 

 Formularz oceny nauczycieli dokonywanej przez studentów 

WSZJK/11/2014

Procedura oceny nauczycieli na podstawie hospitacji

Zarządzenie nr 41 z 30 września 2014 r.

Protokół z hospitacji
Plan i sprawozdanie z hospitacji

WSZJK/12/2016

Procedura oceny pracy dziekanatu/sekretariatu jednostki dydaktycznej przez studentów

Zarządzenie nr 27 z 28 czerwca 2016 r. 

Studencka ankieta oceny sekretariatu/jednostki dydaktycznej

WSZJK/13/2015

Procedura weryfikacji prac dyplomowych w Systemie Antyplagiatowym

Zarządzenie nr 30 z 11 czerwca 2015 r.  

Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Inne dokumenty
     
ostatnia modyfikacja: 16.06.2015 r. 6148 odsłon    [EDYTUJ]     
ostatnia modyfikacja: 13.07.2016 r. 7352 odsłon